15/02/2022

Nhân viên văn phòng

Số lượng: 01

Quyền lợi : 7 -> 10 triệu, Nhân viên được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và tiền thưởng theo luật bảo hiểm, luật lao động và chế độ của công ty…

 

 

Xem thêm

Nhân viên kinh doanh thị trường

Số lượng: 01

Độ tuổi : 25 -> 40 tuổi . Quyền lợi: 7->10 triệu. Nhân viên được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và tiền thưởng theo luật bảo hiểm, luật lao động và chế độ của công ty…

 

Xem thêm

Công nhân

Số lượng: 04

Độ tuổi: 18 -> 50 tuổi. Quyền lợi : lương theo thỏa thuận, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của phát luật đối với người lao động….

 

 

Xem thêm