CỬA SỔ LÙA NCL 76

Mã số: NCL 76-03, NCL 76-01, NCL 76-02, NCL 76-06, NCL 76-07, NCL 76-10, NCL 76-04, NCL 76-05, NCL 76-09, NCL 76-08, NCL 76-05, NCL 76-09, NCL 76-08, NMT 01, NCD 70-09A, NCD 70-11A, NCD 70-10A, NML 01, NCD 70-11B, NCD 70-10B, NDL 02

Quy cách:

Màu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh điện 

Vật liệu: Aluminum 

Chiều dày: 0.6mm – 1.2mm