CỬA SỔ LÙA NCL 70

Mã số: NCL 70-13A, NCL 70-11A, NCL 70-12A, NCL 70-14A, NCL 70-17A, NCL 70-16A, NCL 70-15A,  NCL 70-13, NCL 70-11, NCL 70-12, NCL 70-14, NCL 70-17, NCL 70-16, NCL 70-15

Quy cách:

Màu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh điện 

Vật liệu: Aluminum 

Chiều dày: 0.6mm – 1.2mm